Tallers

Un món d'opcions per temàtica i edats

Els tallers Barrina estan estructurats en temes monotemàtics, donant cobertura als diferents continguts troncals de l'ensenyament curricular a primària.

Destinats per a projectes específics de centre, activitat curricular de l'aula, extraescolars Ampa, o comunitats culturals com museus, biblioteques, esplais, etc.

Estructura dels tallers.

Continguts

 • Estudi previ de les característiques del grup

 • Dossier pedagògic per al docent

 • Dossier d'activitats complementàries

 • Eines i materials específics d'experimentació

 • Dia del Taller, d'aprox.1 hora, a l'espai sol·licitat.
  Una experiència dinàmica i participativa estructurada en la presentació del material, l'exposició del tema, l'experimentació i manipulació d'elements del taller, l'espai de raonaments, preguntes i la valoració final

 • Recopilació i cessió de material.
  Material que amplia i complementa els continguts del Taller

 • Recull bibliogràfic.
  Constituït especialment per formats que contribueixen a incentivar la lectura i la curiositat pels continguts del Taller

Tallers.

6-9 anys

Tallers.

9-12 anys

Contractació.

Procediment i desenvolupament

 • Sol·liciteu el/s taller/s Barrina.

 • Necessitem almenys 1 setmana per la coordinació, l'estudi previ del grup, pel lliurament del dossier pedagògic i del dossier d'activitats.

 • Dia del taller, en la data que ens hagueu indicat.

 • Després del taller us deixem contingut bibliogràfic, materials i eines d'experimentació en préstec durant 7 dies, que permet prolongar els continguts i temari treballats.